Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obowiązek informacyjny do umów cywilnoprawnych

wtorek, 18 lut 2020 21:52
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wtorek, 18 lut 2020 21:50
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

Zarządzenia nr 1/2019/2020

wtorek, 18 lut 2020 21:47
W sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dabrówce

Zarządzenia nr 11/2018/2019

wtorek, 18 lut 2020 21:42
W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dabrówce

Zarządzenia nr 9/2017/2018

wtorek, 18 lut 2020 21:40
W sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dabrówce

Zarządzenia nr8/2017/2018

wtorek, 18 lut 2020 21:37
W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce

Zarządzenie nr 7/2017/2018

wtorek, 18 lut 2020 21:32
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrpwce

Zarządzenia nr4/2017/2018

wtorek, 18 lut 2020 18:56
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrówce

Regulamin monitoringu - Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce

wtorek, 18 lut 2020 17:56
REGULAMIN funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

wtorek, 18 lut 2020 17:53
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce prowadzi monitoring wizyjny budynków Zespołu oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu, ochrony mienia Zespołu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

wtorek, 18 lut 2020 17:38
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: