Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce prowadzi monitoring wizyjny budynków Zespołu oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu, ochrony mienia Zespołu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę.

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce prowadzi monitoring wizyjny budynków Zespołu oraz terenu wokół nich w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników Zespołu, ochrony mienia Zespołu i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zespół na szkodę.

Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 108a ustawy z dnia 11 stycznia 2017 roku Prawo oświatowe oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.

Administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Michała Kajki w Dąbrówce powołany został Inspektor Ochrony Danych Maciej Żołnowski. Kontakt z Inspektorem jest możliwy adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Zespołu (zakładka: RODO).

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 17:53
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 17:55
Opublikował(a): Robert Frączkowski
Zaakceptował(a): Robert Frączkowski
Artykuł był czytany: 411 razy