Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozpoczęcie roku szkolnego w Dąbrówce

Rozpoczęcie roku szkolnego 2004/2005 w Zespole Szkół w Dąbrówce


Dyrektor ZS w Dąbrówce E. Włodkowska rozpoczęła nowy rok szkolny witając zaproszonych gości (Wiesława Wasilewskiego - przewodniczącego Rady Miejskiej w Orzyszu i ks. proboszcza Wojciecha Chmieleckiego), rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
W swoim wystąpieniu nawiązała do nowelizacji Karty Nauczyciela, zmian w rozporządzeniach MENiS, klasyfikowania i oceniania uczniów, sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. Podkreśliła rolę Programu Działań Naprawczych zmierzającego do podnoszenia wyników kształcenia. Aby wyniki sprawdzianu i egzaminu były coraz wyższe w bieżącym roku szkolnym szkoła przygotowała bogatą ofertę zajęć dodatkowych: każdy uczeń będzie miał możliwość rozwijania swoich zainteresowań i zdolności. Plan zajęć będzie tak dostosowany, aby korzystanie z zajęć pozalekcyjnych było możliwe dla uczniów miejscowych jak i dojeżdżających. Nauka języków obcych w naszej szkole rozpoczyna się już w klasie pierwszej szkoły podstawowej, w gimnazjum odbywa się nauka dwóch języków obcych: j. angielski, j. niemiecki.
Dyrektor szkoły poinformowała także o rozpoczęciu cyklu działań związanych z „kampanią bohater” podkreślając jednocześnie rolę Samorządu Uczniowskiego i Rady Szkoły jako organów, które będą musiały szczególnie zaangażować się w tę kampanię. Działania te będą trwały dwa lata i zakończą się nadaniem imienia i sztandaru naszej szkole. Wówczas będziemy mieli własną tożsamość, co jest bardzo ważne dla identyfikacji szkoły.
Podczas uroczystości nauczycielom Pani Anecie Bagińskiej i Panu Marcinowi Sobieskiemu zostały wręczone akty nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Na zakończenie apelu minutą ciszy uczciliśmy 65 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.
Data powstania: piątek, 10 wrz 2004 08:49
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2004 08:51
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 wrz 2004 08:23
Opublikował(a): Elżbieta Włodkowska
Zaakceptował(a): Teresa Dąbrowska
Artykuł był czytany: 1885 razy