Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła podstawowa

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce
• Szkoła Podstawowa
• Przedszkole

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat i kończy się egzaminem ósmoklasisty.


Szkoła posiada dobrze  wyposażoną pracownie informatyczną z dostępem do internetu.
Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym odpowiednio przystosowanym do gier zespołowych /koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej/.
Uczniowie mają możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego poprzez udział w różnorodnych zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, wojewódzkim i krajowym.
Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór oraz wydzielony kącik czytelniczy z aktualną prasą młodzieżową. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów.

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz jednodniowych wyjazdów do teatru lub kina.
W czasie dni wolnych od zajęć organizujemy ciekawe formy wypoczynku między innymi gry i zabawy sportowe, konkursy, wyjazdy na basen, zajęcia w sali informatycznej.

Dowóz odbywa się z korzyścią dla uczniów, umożliwiając im udział w zajęciach pozalekcyjnych.
W szkole od roku szkolnego 2003 /2004 funkcjonuje świetlica szkolna, z której pod opieką nauczyciela korzystają uczniowie oczekujący na przyjazd autobusu szkolnego. Dodatkowo będą organizowane zajęcia w ramach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.

Zapewniamy dożywianie.
Organizujemy wiele konkursów przedmiotowych i tematycznych, w których uczniowie zajmują czołowe lokaty na szczeblu gminnym i powiatowym.
W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem  wielu akcji charytatywnych.

Data powstania: poniedziałek, 10 lut 2020 06:28
Data opublikowania: poniedziałek, 10 lut 2020 06:29
Opublikował(a): Robert Frączkowski
Zaakceptował(a): Robert Frączkowski
Artykuł był czytany: 364 razy