Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o pracę

Nabór na stanowisko konserwator – palacz

Nabór na stanowisko Konserwator – palacz
Praca na pełen etat od 01. 10. 2022 r. – trzymiesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia
Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce ogłasza nabór na stanowisko pracy:
Konserwator – palacz
1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania:

 • wykształcenie minimum zasadnicze, zawodowe (znajomość podstaw elektroniki, hydrauliki, prac malarskich i porządkowych )
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność, nieposzlakowana opinia
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku konserwator, palacz c.o
 • doświadczenie pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
 • mile widziane uprawnienia do  obsługi pieca C.O. powyżej 50 kw.

2. Oczekiwania:

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja czasu pracy
 • odporność na stres
 • uczciwość, sumienność, punktualność, dyspozycyjność

3. Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku zobowiązana będzie między innymi do:

 • obsługi pieca C.O
 • prac związanych z konserwacją urządzeń wodno – kanalizacyjnych
 • dbałości o prawidłowe funkcjonowanie wyposażenia obiektu
 • prac naprawczych, związanych ze sprzętem szkolnym
 • prac porządkowych wokół szkoły
 • znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, przeciwpożarowych, przepisów sanitarnych
 • dbania o stan techniczny powierzonego sprzętu i mienia
 • zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, które stanowić mogą zagrożenie bezpieczeństwa osób na terenie szkoły
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły
 • szczegółowy zakres obowiązków konserwatora + palacz c.o znajduje się w teczce akt osobowych


Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty (list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy, kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych )do dnia 30. 09. 2022 r. osobiście w sekretariacie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Michała Kajki w Dąbrówce, lub za pośrednictwem poczty email szkoły zs_dabrowka@o2.pl.

Data powstania: piątek, 23 wrz 2022 12:25
Data opublikowania: piątek, 23 wrz 2022 12:29
Opublikował(a): Emilia Pływacz
Zaakceptował(a): Emilia Pływacz
Artykuł był czytany: 133 razy