Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczony w Dabrówce

Remont dachu na budynku szkoły w Drozdowie
Dąbrówka, dnia 20.07.2004

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Zamawiający: Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrówce

Adres: Dąbrówka 40, 12-250 Orzysz
elefon: 425-32-24 fax: ... 425-32-24

1.Przedmiot zamówienia:
remont dachu na budynku szkoły w Drozdowie
2.Termin realizacji zamówienia: -sierpień/wrzesień 2004r.
3.Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacje można odebrać – Siedziba Zespołu Szkół w Dąbrówce uprawniona do kontaktu z oferentami – Elżbieta Włodkowska tel. (087)4253224 w godz. 9-14 kom. 605609850
4.Oferty należy składać do dnia 12. sierpnia do godz. 10:00 w Zespole Szkół w Dąbrówce, sekretariat szkoły.
5.Otwarcie ofert nastąpi dnia 12. sierpnia godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego.
6.W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczani z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 1-10, ust 2 pkt 1-3
7.W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Kryteria wybory oferty i ich znaczenie
1. Kosztorys wykonania robót 80% + wiarygodność firmy 20%
Data powstania: czwartek, 22 lip 2004 13:14
Data opublikowania: czwartek, 22 lip 2004 13:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 kwi 2005 09:15
Opublikował(a): Elżbieta Włodkowska
Zaakceptował(a): Teresa Dąbrowska
Artykuł był czytany: 1638 razy