Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce publikuje sprawozdania finansowe za 2018 r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 10 maj 2019 13:14
Data opublikowania: piątek, 10 maj 2019 13:26
Data edycji: piątek, 10 maj 2019 13:28
Opublikował(a): Robert Frączkowski
Zaakceptował(a): Robert Frączkowski
Artykuł był czytany: 421 razy
Ilość edycji: 2