Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Na podstawie § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 poz. 1911 ze zm.) Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce publikuje sprawozdania finansowe za 2022r.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 9 maj 2023 09:38
Data opublikowania: wtorek, 9 maj 2023 09:41
Opublikował(a): Emilia Pływacz
Zaakceptował(a): Emilia Pływacz
Artykuł był czytany: 485 razy