Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Szkoła Podstawowa Gimnazjum

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Michała Kajki w Dąbrówce
• Szkoła Podstawowa
• Gimnazjum

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat i kończy się egzaminem ósmoklasisty.


GIMNAZJUM

Nauka w gimnazjum trwa 3 lata i zakończy się egzaminem dającym możliwość kształcenia w liceum profilowanym lub szkole zawodowej.

Przedmioty nauczania w gimnazjum:
język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, technika, sztuka, wychowanie fizyczne, religia lub etyka.

Szkoła posiada dobrze  wyposażoną pracownie informatyczną z dostępem do internetu.
Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się w dobrze wyposażonej sali gimnastycznej lub na boisku szkolnym odpowiednio przystosowanym do gier zespołowych /koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej/.
Uczniowie mają możliwości wszechstronnego rozwoju fizycznego poprzez udział w różnorodnych zawodach sportowych na szczeblu międzyszkolnym, gminnym, wojewódzkim i krajowym.
Biblioteka szkolna posiada bogaty księgozbiór oraz wydzielony kącik czytelniczy z aktualną prasą młodzieżową. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb uczniów.

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz jednodniowych wyjazdów do teatru lub kina.
W czasie dni wolnych od zajęć organizujemy ciekawe formy wypoczynku między innymi gry i zabawy sportowe, konkursy, wyjazdy na basen, zajęcia w sali informatycznej.

Dowóz młodzieży do gimnazjum odbywa się z korzyścią dla uczniów, umożliwiając im udział w zajęciach pozalekcyjnych.
W szkole od roku szkolnego 2003 /2004 funkcjonuje świetlica szkolna, z której pod opieką nauczyciela korzystają uczniowie oczekujący na przyjazd autobusu szkolnego. Dodatkowo będą organizowane zajęcia w ramach świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.

Zapewniamy dożywianie.
Organizujemy wiele konkursów przedmiotowych i tematycznych, w których uczniowie zajmują czołowe lokaty na szczeblu gminnym i powiatowym.
W naszej szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem  wielu akcji charytatywnych.

Data powstania: wtorek, 9 mar 2004 10:53
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2004 10:55
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lut 2020 06:30
Opublikował(a): Elżbieta Włodkowska
Zaakceptował(a): Teresa Dąbrowska
Artykuł był czytany: 3099 razy